Main Picture Event
 

คุณรู้ไหม!  สีมีส่วนช่วยประหยัดค่าไฟ
กดเลือก

1.สีหลังคาบ้าน

ท่านสามารถเลือกสีหลังคาบ้านได้จากตัวอย่างสีดังนี้

2.สีผนังบ้าน

ท่านสามารถเลือกสีผนังบ้านได้จากตัวอย่างสีดังนี้


สีซุปเอปร์ชิลด์ ออกแบบให้มีฟังก์ชั่น Energy Save